Studiosus.nl
Online scripties & verslagenPathofysiologie, 2e jaars Diergeneeskunde (3e trimester) in Utrecht. Samenvatting van de syllabus behorende bij dit vak.

Inleiding Pathofysiologie: kennis van verstoringen in normale lichaamsfuncties waardoor ziekten en symptomen van ziekten kunnen ontstaan. Juiste diagnose is belangrijk maar moeilijk te leren vanwege patroonherkenning en intu´tie.
Studiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek